Jun Fan Jeet Kune Do

Stichting Jun Fan Jeet Kune Do Nederland is rijkserkend door de NOC*NSF en aangesloten bij de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG).  Wij zullen met de gestelde kwaliteitseisen en ons eigen enthousiasme onze doelen verwezenlijken. 

Jun Fan Jeet Kune Do

Behouden van Jun Fan Jeet Kune Do;
Bruce Lee’s legacy in Nederland

Training & Opleiding

Het aanbieden van weerbaarheidstrainingen en instructeurs opleidingen In Nederland.

Workshops

Het aanbieden van gratis workshops in verband met bewustwording van huiselijk geweld e,d,

Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.”